Røjleskov Kirke

Adresse:  Røjleskovvej 42, 5500 Middelfart

Informationsmaterialer:

 

Fortællingen siger, at man i starten af 1900-tallet ikke kunne blive enige om, hvor der skulle være en ny kirke i Vejlby sogn.

En kirke var der givet behov for, men hvem der skulle have lov at huse kirken var svært at blive enige om – så man byggede 2; en i Strib i 1911 og 3 år senere en i Røjleskov, hvorfor de 2 kirker også har en del fælles træk, f.eks. samme arkitekt; N. P. Jensen fra Odense, og de er begge bygget i kalksten, og har begge plads til ca. 150 personer.

I skoven stod et træ og så det hele For mange år siden skubbede isen Røjlehalvøen på plads, og lagde den, hvor den ligger i dag. Frem af jorden voksede buske og træer, og træerne dannede skov mod nord helt ud til Klinten og mod øst til Abrahams Skød.

Midt i skoven stod det store træ, og så det alt sammen. Efterhånden flyttede folk ud i skoven og opdyrkede en parcel her og der – og der kom flere folk til, og flere efter dem, generation fulgte generation. Der opstod et behov skoven, da der var langt til Vejlby Kirke på gåben eller i hestevogn, ikke mindst om vinteren, når de små børn skulle døbes. Det store træ fulgte livets gang derude i skoven.

En dag så træet mænd i sort tøj slå pæle i jorden oppe på bakken ved Katrinebjerg. Træet tænkte: ”mon dette kan bære?”.

HISTORIE

Grundstenen til Røjleskov for et samlingspunkt derude i kirke blev lagt den 5. juni 1914 – og samme år, den 20. december blev kirken indviet med prompt og pragt af biskop, provst og egnens præster. Det store træ så det alt sammen. Folkene derude i skoven brugte deres kirke i modgang, medgang – til fest og i sorg. Tiden gik, årene gik, præst fulgte præst, menighedsråd fulgte menighedsråd, fugerne i tårnet faldt ud, nye blev sat i, lamperne blev skiftet, parkeringspladsen kom til, graverhuset blev bygget, der blev kalket og malet – for man passede godt på kirken derude i skoven, for det fortjente den. Men det bedste var, at folkene i skoven brugte deres kirke. Og det store – nu gamle træ - så, at det kunne bære. Røjleskov kirke ligger stadig stolt på bakkens top og kan ses viden om. Nu er det næste mål de 100 år.

Efter landboreformerne i 1788 skete der en stor udflytning til Røjle halvøen, og på grund af dette opstod behovet for en ny kirke, da der var for langt til Vejlby – især om vinteren. I starten af 1900-tallet blev der hver 3. søndag holdt gudstjeneste i laden på Stutteri-gården, for at dække behovet i den del af sognet. Der blev nu nedsat en kirkekomité, som skulle varetage det fornødne omkring opførelsen af en ny kirke i Røjleskov. Komitéen bestod af Niels Jørgen Bertelsen, Lundsgård, Rasmus Hansen, Søborg, Niels Jørgen Nielsen, Bøgelund, Anders Sørensen, Røjleskov og Pastor Johannes Vibe Petersen, Vejlby og proprietær Brandt på Katrinebjerg skænkede grunden til kirken. Ved en højtidelighed den 5. juni 1914 blev grundstenen til kirken nedlagt, og mens alle andre var taget til grundlovsfest samledes således et par hundrede mennesker og overværede at provst Knudsen fra Middelfart foretog  grundstensnedlæggelsen. Samme år – den 20. december, blev Røjleskov kirke indviet. Kirken var den 3. kirke i Vejlby sogn, og der blev flaget i hele sognet og af alle veje strømmede flok til kirken. Det var en festdag uden lige.

En procession af gejstlige begav sig med biskop Balslev, provst Knudsen samt præsterne fra Vejlby, Gamborg, Kauslunde og Asperup sogn af sted mod kirken fra Anders Sørensens gård, ligesom en lang række prominente gæster deltog ved indvielsen, bl.a. kulturminister Kejser Nielsen, stiftsamtmand Simoni, folketingsmand Slengerup og herredsfoged Steffensen. Den 8. februar 1918 blev Strib, Røjleskov sogn udskilt fra Vejlby sogn, og den første sognepræst var pastor P. A. V. Hermann. Skibet, der hænger i kirken, (”Håbet”) er udført af buntmager Clausen fra Nyborg – der i øvrigt også lavede skibet
til Strib kirke. Skibet blev hentet i Nyborg af Knud Peter Clement med hest og vogn. Den samlede pris på opførelsen af kirken beløb sig til 30.000 kr., hvoraf beboerne i sognet havde indsamlet 15.000 kr., og så gav staten et tilsvarende beløb. Mon det samme kunne være muligt i 2005? Kirkekomitéen nedsatte retningslinier for kirkebetjening og graver og medlemmerne kautionerede for et lån på 400 kr. til indkøb af en elektrisk motor til at trække orglet. Man forhandlede med en graver om pasning af kirkegården for 75 kr. om året plus det hø, der kunne slås på kirkegården. Derudover fik han 4 kr. for at grave en grav og 2 kr. for at ringe til bryllup Kirken var i de første år uden egentlig altertavle, og korset, der nu hænger i kirkens nordside, hang dengang over alteret indtil i 1919, hvor komtesse Bardenfleth, der om sommeren boede i villa Højskred i Røjleskov, gav en altertavle med et billede af opstandelsen. I kirken er er en vældig god akustik, hvilket gør, at den er meget velegnet til kirkekoncerter.

Røjleskov kirke har altid haft en god kirkegang, og det håber vi også, den vil have fremover.

Lene K. Sørensen Skrevet og redigeret af Anette Fassing

 Lise Hakala ringede manuelt for sidste gang den 20. april 2009 kl. 8.00 i Røjleskov kirke.

Hjemmesiden bruger cookies for den besøgendes aktivitet på hjemmesiden

Du kan altid slette cookies i din browser under indstillinger.

Nødvendige cookies
Dynamicweb.CookieOptInLevel: gemmer dit cookievalg til næste besøg.
ASP.NET_SessionId: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler

Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies