Fødselsanmeldelse og faderskab

Når et barn er blevet født og moderen har bopæl i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat,
sender jordmoderen en anmeldelse af fødslen digitalt eller til Sognegården, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart.

Hvis forældrene ikke er gift, skal der senest 28 dage efter fødslen afleveres en faderskabs-anmeldelse,
kaldet "ansvars- og omsorgserklæring". Den afgives via http://www.borger.dk/ eller
om nødvendig på blanket der kan udskrives fra http://www.borger.dk/.
Blanketten kan også fås ved henvendelse til kordegn i Middelfart på mail: strib.sogn@km.dk

Er ”ansvars- og omsorgserklæringen” ikke hos kordegnen inden fristens udløb,
videresendes faderskabs-sagen til Statsforvaltningen til afgørelse.
 

Hjemmesiden bruger cookies for den besøgendes aktivitet på hjemmesiden

Du kan altid slette cookies i din browser under indstillinger.

Nødvendige cookies
Dynamicweb.CookieOptInLevel: gemmer dit cookievalg til næste besøg.
ASP.NET_SessionId: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler

Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies