Menighedsråds medlemmer og udvalg

Følgende er valgt til menighedsrådet i Vejlby, Strib og Røjleskov pastorat
(for perioden fra 1.sø.i Advent 2020 til 2024):

Vejlby sogn:                       Frants Torp Madsen

                                           Mette Rasmussen

                                           Kenneth Hakala

Strib sogn:                         Svend Aage Jensen

                                           Marianne Lykke Larsen

                                           Henrik Møller

                                           Rikke Kølby Christensen

                                           Bente Nørgård-Sørensen

                                           Søren Mommsen

Røjleskov sogn:                 Hans Christian Graversen

                                           Jens Bang Nielsen

Poster:

Formand Svend Aage Jensen, mail: saj.strib@mail.dk; tlf. 6440 2030

Næstformand Marianne Lykke Larsen, mail: mla@profibermail.dk; tlf. 4049 4273

Kirkeværge Frants Torp Madsen, mail: frants.torp.madsen@gmail.com, tlf. 5167 7896

Kasserer Jens Bang Nielsen, mail: langholm@profibermail.dk, tlf. 2027 1388

Sekretær Jes Rønn Hansen, mail: jrh@km.dk, tlf. 2237 7087

Kontaktperson Hans Graversen, mail: hansgraversen@me.com, tlf. 2066 1079

Bygningssagkyndig Egon Duedahl

Underskriftsberettiget Jens Bang Nielsen

Regnskab Ole Sloth Nielsen v/ Gunvor Schmidt

Provstiets kalkningsudvalg Marianne Lykke Larsen

Ejendomsudvalget EU

Marianne Lykke Larsen (formand for udvalget)
Henrik Møller
Rikke Kølby Christensen
Søren Mommsen
Kenneth Hakala
Jes Rønn Hansen

Aktivitetsudvalget AU

Mette Rasmussen (formand for udvalget)
Hans Graversen
Frants Torp Madsen
Bente Luise Toft
Kristine Nüchel (sognemedhjælper)
Birgitte Skovmand (organist)
Helle Sørensen (organist)

Personaleudvalget

Hans Graversen (Kontaktpersonen)
Svend Aage Jensen (Formanden)
Bente Nørgaard-Sørensen
Bente Luise Toft

Kirkebladsudvalget

Torben Iversen (ikke medlem af MR)
Kristine Nüchel (sognemedhjælper)
Bente Nørgaard-Sørensen
Birgit Himmelstrup Albeck (ikke medlem af MR)
Jes Rønn Hansen

Forretningsudvalget

Svend Aage Jensen, Marianne Lykke Larsen, Jens Bang Nielsen, Jes Rønn Hansen

Valgbestyrelse

Bente Nørgård-Sørensen (formand for valgbestyrelsen), Mette Rasmussen, Hans Graversen

Kirkebygningsudvalget

Søren Mommsen (formand for udvalget), Bente Nørgård-Sørensen, Svend Aage Jensen, Jes Rønn Hansen

Kirkejordsudvalget

Frants Torp Madsen (formand for udvalget), Jes Rønn Hansen, Bente Luise Toft, Kenneth Hakala, Hans Graversen

Hjemmesiden bruger cookies for den besøgendes aktivitet på hjemmesiden

Du kan altid slette cookies i din browser under indstillinger.

Nødvendige cookies
Dynamicweb.CookieOptInLevel: gemmer dit cookievalg til næste besøg.
ASP.NET_SessionId: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler

Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies