Vielse / kirkelig velsignelse

Når to skal giftes:
Parret henvender sig til den præst, der skal foretage vielsen.
Vielser kan kun foregå i en af vores tre kirker. Ved sygdom kan vielsen foretages i hjemmet eller på sygehus.

Inden vielsen skal parret have udstedt en prøvelsesattest fra deres bopælskommune.
Bemærk, at prøvelsesattesten ikke må være mere end 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.

Kirkelig velsignelse
kan foretages når parret allerede er borgerlig viet.
Nærmere aftale kan træffes ved henvendelse til præsterne.

Navneændringer i forbindelse med vielsen, foretages via http://www.borger.dk/ eller ved henvendelse til ens bopæls-sogn.