Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man til det sogn, man bor i.
Man har ret til at blive konfirmeret, viet og begravet eller bisat fra sognets kirke, og man har stemmeret til menighedsrådsvalget.

Hvis du har et særligt forhold til en præst eller en kirke uden for det sogn, du bor i, har du mulighed for at blive tilknyttet kirken ved at løse sognebånd.
Sognebånd løser du ved at henvende dig til præsten i det sogn, du gerne vil knyttes til.