Navneændring

De fleste navneændringer foretages via http://www.borger.dk/,
men kordegnen kan være behjælpelig med ansøgninger og information om regler for navneændringer.

Kontakt kordegn med sikker formular.

Godkendte fornavne kan frit vælges og ændres.

Mellemnavne kan slettes eller ændres. Som mellemnavn kan man antage et fornavn eller en af sine
forældres mellem- eller efternavne. Bemærk: Man kan også antage sin ægtefælles mellemnavn!

Alle mennesker i Danmark skal have ét efternavn. Som efternavn kan vælges en af forældrenes
efternavne eller mellemnavne, eller man kan antage sin ægtefælles efternavn eller mellemnavn.

Der skal betales et gebyr for behandling af ansøgning om navneændring.
Dette gælder dog ikke, hvis navneændringen sker i forbindelse med vielse, eller hvis navneændringen
gælder børn under 18 i forbindelse med forældrenes navneændring.