Fødselsanmeldelse og faderskab

Når et barn er blevet født og moderen har bopæl i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat,
sender jordmoderen en anmeldelse af fødslen digitalt eller til Sognegården, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart.

Hvis forældrene ikke er gift, skal der senest 28 dage efter fødslen afleveres en faderskabs-anmeldelse,
kaldet "ansvars- og omsorgserklæring". Den afgives via http://www.borger.dk/ eller
om nødvendig på blanket der kan udskrives fra http://www.borger.dk/.
Blanketten kan også fås ved henvendelse til kordegn i Middelfart på mail: strib.sogn@km.dk

Er ”ansvars- og omsorgserklæringen” ikke hos kordegnen inden fristens udløb,
videresendes faderskabs-sagen til Statsforvaltningen til afgørelse.