Fødselsanmeldelse og faderskab

Når et barn er blevet født og moderen har bopæl i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat,
sender jordmoderen en anmeldelse af fødslen til kirkekontoret.

Hvis forældrene ikke er gift, skal der senest 14 dage efter fødslen afleveres en faderskabs-anmeldelse,
kaldet "ansvars- og omsorgserklæring". Den afgives via http://www.borger.dk/ eller
om nødvendig på blanket der kan udskrives fra http://www.borger.dk/.
Blanketten kan også fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Er ”ansvars- og omsorgserklæringen” ikke hos kirkekontoret inden fristens udløb,
videresender kirkekontoret faderskabs-sagen til Statsforvaltningen til afgørelse.