Dødsfald

Når der sker et dødsfald:
Et dødsfald skal inden 2 døgn anmeldes til kordegnen.
Anmeldelsen foregår via http://www.borger.dk/, men en blanket til anmeldelsen kan udleveres af præsten eller evt. af bedemanden.
Lægens dødsattest skal vedlægges anmeldelsen.

Man henvender sig til en af præsterne og aftaler nærmere vedrørende begravelses-tidspunkt og sted.