Dåb eller navngivning

Ifølge dansk lov, skal man officielt navngive sit barn senest 6 måneder efter fødslen.
Man kan navngive via http://www.borger.dk/ eller man kan træffe aftale med en præst om barnedåb.
Man kan normalt få sin barn døbt i hvilken som helst kirke i Den danske Folkekirke.
Man henvender sig blot til præsten ved den kirke hvori man ønsker dåb.

Man holder normalt dåb om søndagen i forbindelse med sognets gudstjeneste. Gudstjeneste-tidspunkterne kan ses her på hjemmesiden.

Man kan finde listen over godkendte fornavne på ankestyrelsens hjemmeside: https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister

Som mellemnavn kan anvendes et fornavn eller et af forældrenes mellem- eller efternavne.
Som efternavn kan man anvende en af forældrenes efternavne eller mellemnavne eller et af de efternavne,
som er "frie", dvs. efternavne som bæres af mere end 2000 mennesker i Danmark.

Der skal være mellem 2 og 5 faddere til et barn, der skal døbes. Forældrene kan også selv være faddere, men så kræves det, at yderligere to personer står faddere til barnet. For at være fadder skal man være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen, men man behøver ikke nødvendigvis at være medlem af Den danske Folkekirke. Oplys faddernes navne og adresser til præsten, når I mødes inden dåben for at aftale nærmere.