Attester

Kordegnen i Middelfart udsteder attester for alle beboere i Vejlby, Strib og Røjleskov sogn,
hvad enten det drejer sig om fødsels- og dåbsattester, personattester, vielsesattester o.l.

En ny attest kræver, at man kan fremvise billedlegitimation, og udleveres kun ved personlig henvendelse.
Attesterne kan også bestilles på http://www.borger.dk/ 

Kontakt kordegn med sikker formular.