Attester

Kirkekontoret i Strib Sognegård kan udstede nye attester for alle beboere i Vejlby, Strib og Røjleskov,
hvad enten det drejer sig om fødsels- og dåbsattester, vielsesattester o.l.

En ny attest kræver, at man kan fremvise billedlegitimation, og udleveres kun ved personlig henvendelse.
Attesterne kan også bestilles på http://www.borger.dk/.