Langt de fleste anmeldelser om fødsel, faderskab, dåb, konfirmation, vielser, dødsfald og begravelser sker via nem-id og http://www.borger.dk/

Har man ikke mulighed for at bruge nem-id og http://www.borger.dk/, kan alle Vejlby-Strib-Røjleskov pastorats beboere henvende sig til kirkekontoret:

Kordegnen

Alt vedrørende attester, navneændring og personregistrering

Algade 7, Middelfart
Tlf. 23 40 94 20
Mail: strib.sogn@km.dk
Træffes mandag og torsdag 9-13

Sognepræster

Alt vedrørende dåb, vielser og andre kirkelige handlinger

Jes Rønn Hansen (kbf.)

Tlf. 64 40 10 75,  jrh@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib efter aftale
Mandag er fridag

Bente Luise Toft

Tlf. 64 40 14 66,  blft@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib efter aftale
Fredag er fridag