Langt de fleste anmeldelser om fødsel, faderskab, dåb, konfirmation, vielser, dødsfald og begravelser sker via nem-id og http://www.borger.dk/

Har man ikke mulighed for at bruge nem-id og http://www.borger.dk/, kan alle Vejlby-Strib-Røjleskov pastorats beboere henvende sig til kirkekontoret:

Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 1075
E-mail: jrh@km.dk

Kirkebogsførende sognepræst Jes Rønn Hansen
træffes bedst efter aftale.
Mandag er fridag