er et godt fritidstilbud og en dejlig oplevelse for børn, samt for forældre.

Fra august til november og april til juni er vi ude, og nyder friluftslivet, hvor vi leger, er på løb, binder med reb og rafter,
laver mad på bål og mange andre sjove ting i sandgraven.
Møderne foregår i Sandgraven – vejkryds Røjle Bygade-Vejlbyvej

Fra januar til marts er vi i vores kredshus, som befinder sig på gl. Aulby skole.
Her laver vi indendørs aktiviteter, indtil foråret (april) hvor vi igen er ude.

Torsdage 17:30-20:30

Puslinge – Tumlinge
(0. – 2. klasse)
Torsdag kl. 17.30 – 18.45

Pilte – Væbner – Seniorvæbner
(3. – 9. klasse)
Torsdag kl. 19.00 – 20.30

Så har du lyst til godt kammeratskab og masser af hygge – så kontakt

Kredsleder: Henrik Balle 50411631

Kontakt/spørgsmål: Henrik Scheel Thomsen 25781715