KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag.
Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab.
Prisen for aftenen er 50 kr. incl. kaffe/the med brød.
Møderne starter kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00

 

Tirsdag den 15. januar 2019

De sidste tider og dommedag i islam og kristendommen

Steen Skovsgaard, biskop emer. og p.hd. studerende

Sted: Sognehuset i Nørre Aaby, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn v. Århus, hvor ca. 2/3 er muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: "De fremmede har I altid hos jer" og "Kristendom og Islam" samt i bogen: "Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?" September 2017 startede han et ph.d. studium om dommedag i is-lam og kristendommen. I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng samt redegøre for, hvilke for-skelle der er imellem kristendom og islam, herunder ikke mindst synet på dommedag.

Aftenen arrangeres i samarbejde med Nørre Aaby menighedsråd.

 

Tirsdag den 22. januar kl. 19.30

Foreningens generalforsamling i Brenderup sognehus v. kirken

 

Tirsdag den 5. februar

Hvordan bliver nye salmer til?

Birgitte Buur, organist i Lyng kirke

Sted: Sognegården i Strib, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart

Birgitte Buur præsenterer de nyeste salmer og fortæller om deres tilblivelse. Birgitte er medlem af den såkaldte "Holger-bande", dvs. Holger Lissner m.fl., og hun har udgivet melodier til nye salmer. Hun er medredaktør af "Salmer og sange 2" og har melodier med i salmebogstillæg og højskolesangbog; hun har desuden udgivet sam-lingen "Maria-Suiten" sammen med Lisbeth Smedegaard Andersen. Birgitte samarbejder med 12 salmedigtere og 12 komponister om udbredelse og for-nyelse af salmer.

 

Tirsdag den 12. marts

"At sige verden ret farvel"-er det med aktiv dødshjælp?

Hanne Drejer, tidl. sognepræst i Asperup-Roerslev

Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup

Hanne Drejer tager et meget aktuelt emne op, når hun i sit foredrag kommer rundt om eksistentielle spørgsmål om aktiv og passiv dødshjælp – og ikke mindst det faktum, at vi alle skal dø. Hanne er jo kendt af alle her på egnen som et engageret menneske med meget på hjerte.

 

Tirsdag den 9. april

Du giver mig at ånde frit. En kamp for frihed. Peter Lind, sognepræst i Middelfart og provst.

Sted: Ejby konfirmandstue, Nørregade 97, 5592 Ejby

Peter Lind om sin far, Vincent Lind:

Vincent Lind voksede op i Christiansfeld og blev i 1944, 19 år gam-mel, arresteret af tyskerne og sendt i kz-lejr i Tyskland. Efter krigen valgte han først at studere medicin, men skiftede til teologi, blev præst og sidenhen biskop i Fyens stift. Som biskop blev han bl.a. kendt for at fortælle om sine oplevelser under krigen, og Peter Linds foredrag om sin far tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor Vincent Lind i modsætning til mange andre valgte at fortælle så åbent om sine oplevelser.

Aftenen afholdes i samarbejde med Ejby menighedsråd.

Tirsdag den 28. maj

Udflugt til Rømø. Glæd jer til en spændende heldagstur.

Kl. 10: Opsamling v. rastepladsen Jyllandsvej 101, Middelfart. Vi kører derfra i bus. Har du brug for at blive hentet hjemme, så sig det ved tilmeldingen. kl. 12: Frokost og kaffe v. Sct. Clemens Kirke, Rømø kl. 13: Velkomst ved sognepræst Gertrud Yde Iversen kl. 13.30: Jørn Carl, tidl. skoleleder i Apostolsk kirke, Kolding, fortæller om kirke og kirkegård. kl. 15.30 Grillpølser mm i sommerhuset hos Fie og Carl Erik kl.. 18.00 forventer vi at være tilbage v. rastepladsen Deltagerpris: 100 kr. Tilmelding til Grethe eller Bente senest 20. maj

 

____________________

Carl Erik Refshauge, tlf. 2237 1152 Formand ce.fie@refshauge.dk

Bente Iversen, tlf. 2334 6153 Næstformand og sekretær alvildaiversen@gmail.com

Grethe Krogh Jakobsen, tlf. 2344 1873 Kasserer gkj@brenderupbiler.dk

Kirsten Billesø Jensen, tlf. 3030 6132 kirsten.bjensen@hotmail.com

Lis Jensen, tlf.6440 2030 Kaffeansvarlig. Ring gerne med tilbud om bagning. Lsj.strib@mail.dk

Kirsten Jensen, tlf. 4159 5870 kirsten.kajaxel@jensen.mail.dk

Lis Nielsen, tlf. 2993 9579 suppleant annelisn@jubii.dk

Møderne begynder kl. 19.30

Pris: 50 kr. pr. aften inkl. kaffebord Generalforsamling: ingen betaling Udflugt: 100 kr. Tilmelding!

Man behøver ikke at være medlem for at deltage i møderne. Ønsker du at blive medlem, kan du melde dig til på et møde eller kontakte Grethe (se ovenfor). Medlemmer får rabat ved deltagelse i landsarrangementer, lejre og stævner. Du kan også melde dig ind her: www.kfum-kfuk.dk Husk at vælge KFUM og KFUK Vestfyn som din forening.