KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag.
Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab.
Prisen for aftenen er 50 kr. incl. kaffe/the med brød.
Møderne starter kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00

Tirsdag 6. februar 2018 kl. 19.30
Nørre Aaby sognehus

Ole Hartling, tidl. formand for etisk råd, taler ”Om at finde glæden ved livet”

KFUM og KFUK Vestfyn samt Nørre Aaby Menighedsråd er arrangører.

 

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 19.30
Asperup sognehus

Sognepræst Tine Illum

Emne:GUDSTJENESTE ER NOGET, VI ARBEJDER FREM SAMMEN.

Vi ønsker alle at have et gudstjenesteliv, vi er glade for, men hvordan får vi det? Og hvordan får vi overhovedet sammen – i menigheden - begyndt samtalen om det, der før blev set som udelukkende præstens domæne og ansvar? 
Hvad får os til at erfare, at en gudstjeneste er god? Hvilke grundlæggende værdier er på spil? Hvad skal vi tale om og arbejde sammen om, inden vi kan begynde at tale om gudstjenestens udformning? Hvordan kommer vi i gang på en inddragende og åben måde?

 

Tirsdag 10. april 2018 kl. 19.30
Ejby konfirmandstue

Sognepræst Anne Marie Krogh, Nørre Aaby, havde sidste år studieorlov, hvor hun gik i dybden med diakoni.

Anne Marie vil fortælle om diakoni ud fra overskriften: ” Livsmod og håb fra kærlighedens gåde – om kunstens betydning i sjælesorgen.”

 

Tirsdag den 29. maj 2018
Sæt kryds ved eftermiddagen og aftenen. KFUM og KFUK tager på udflugt.

 

Bestyrelsen:

Carl Erik Refshauge, tlf. 2237 1152
ce.fie@refshauge.dk
Formand

Bente Iversen, tlf. 2334 6153
alvildaiversen@gmail.com
Næstformand og sekretær

Grethe Krogh Jakobsen, tlf. 2344 1873
gkj@brenderupbiler.dk
Kasserer

Kirsten Billesø Jensen, tlf. 3030 6132
kirsten.bjensen@hotmail.com

Lis Jensen, tlf.6440 2030
Lsj.strib@mail.dk 
Kaffeansvarlig. Ring gerne med tilbud om bagning.

Kirsten Nissen Hansen, tlf. 2614 1842
gulaha@mail.tele.dk

 

Man behøver ikke at være medlem for at deltage i møderne.
Dog: Vil du være medlem, kan du melde dig til på et møde eller kontakte Grethe.
Medlemmer får rabat ved deltagelse i landsarrangementer, lejre og stævner.