KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag.
Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab.
Prisen for aftenen er 50 kr. incl. kaffe/the med brød.
Møderne starter kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00

Tirsdag den 11. september 2018 

Caminoen – en rejse i livet

Karen Rønn Hansen, Strib

Sted: Sognegården i Strib

”I en hverdag, hvor vi ofte oplever stress og pres, og i en tilværelse, hvor vi ofte kommer til at prioritere tomme værdier fremfor menneskelige værdier, er Caminoen for mig blevet – ikke blot en fodrejse på 799 km på 38 dage – men også en erkendelse af, at vi kan forvalte vores tid og prioriteringer på en mere rolig og afklaret måde. Caminoens rejse over bjerge og gennem sletter blev for mig en afspejling af tilværelsens udfordringer og prøvelser. Ind imellem uoverskueligt og hårdt. Ind imellem smukt og inspirerende.
Mit foredrag er en rejseskildring, men også en refleksion over, hvad der virkelig betyder noget. Jeg arbejder til daglig som sekretær på en efterskole og er gift med min præst, som jeg har 4 sønner sammen med. Den yngste af sønnerne (14 år) gik med de første 350 km.”

Aftenen arrangeres i samarbejde med Vejlby-Røjleskov-Strib menighedsråd

Tirsdag den 9. oktober 2018 

”Livet på kanten af samfundet”

Merete Ørskov, korshærspræst

Sted: Sognehuset, Kirkevej, 5464  Brenderup

I Kirkens Korshær møder man mennesker i øjenhøjde, også, når de ligger ned. Hvad det indebærer, vil Merete Ørskov, korshærspræst i Fredericia, fortælle om. Hendes menighed lever i magtesløshed og kæmper typisk med misbrug, psykisk sygdom, ensomhed, fattigdom og udstødelse. Men midt i smerten er der gode øjeblikke og styrke. Merete Ørskov har været korshærpræst siden juni 2016. Før det var hun sognepræst i Ringkøbing, og hun har en fortid som journalist, bl.a. på Kristeligt Dagblad. Kirkens Korshær er en frivillig social hjælpeorganisation, tilknyttet folkekirken. Landsorganisationen blev stiftet i 1912, og formålet var dengang som nu at hjælpe mennesker i nød, uanset, hvem de er, og hvor stor nøden er. Kirkens Korshær driver nu varmestuer, natherberg o. lign. i hele landet blandt samfundets allermest udsatte og marginaliserede medmennesker.

Aftenen arrangeres i samarbejde med Brenderup-Indslev menighedsråd

Tirsdag den 13. november 2018

Folkestyret set igennem værdibaseret politik

Foredrag ved Peder Tind, byrådsmedlem i Fredericia

Sted: Asperup sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup

Peder Tind arbejder som politiker ud fra en kristen indfaldsvinkel. Han vil i sit foredrag spørge: ”Hvordan inddrager vi, hvordan sikrer vi en god socialpolitik, balancen imellem den enkeltes ansvar og det kommunale ansvar?”  Undervejs fortæller Peder Tind om sine visioner for det politiske arbejde og vejen til det politiske ansvar, han har i dag.

Lørdag den 10. november kl. 14 - 22

Skåstrupstrand stævne

Eftermiddagens foredragsholder er sognepræst og har emnet: "Jeg vil ha ret til at fejle!"

Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.

Til aften tre retters menu. Om aftenen er der højskole-sangaften med Nuller fra Tommerup Efterskole. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag den 11. december 2018

Juleforventninger lagt i hænderne på Sven Faarvang, sognepræst i Tommerup

Sted: Strib sognegård

Vi skal høre om advent og jul i sjov og alvor. Der vil være fortælling, sang og leg. En hyggelig aften, hvor vi forbereder os på julens komme.

Og selvfølgelig står bestyrelsen for det traditionsrige julekagebord.

Tirsdag den 18. - 20. januar 2019

Voksenstævne på Nyborg Strand. Sæt kryds i kalenderen.

____________________

Bestyrelsen:

Carl Erik Refshauge, tlf. 2237 1152
ce.fie@refshauge.dk
Formand

Bente Iversen, tlf. 2334 6153
alvildaiversen@gmail.com
Næstformand og sekretær

Grethe Krogh Jakobsen, tlf. 2344 1873
gkj@brenderupbiler.dk
Kasserer

Kirsten Billesø Jensen, tlf. 3030 6132
kirsten.bjensen@hotmail.com

Lis Jensen, tlf.6440 2030
Lsj.strib@mail.dk
Kaffeansvarlig. Ring gerne med tilbud om bagning.

Kirsten Jensen, tlf. 4159 5870
kirsten.kajaxel@jensen.mail.dk

Lis Nielsen, tlf. 29 93 95 79
annelisn@jubii.dk
Suppleant

Man behøver ikke at være medlem for at deltage i møderne.
Dog: Vil du være medlem, kan du melde dig til på et møde eller kontakte Grethe Krogh Jakobsen.
Medlemmer får rabat ved deltagelse i landsarrangementer, lejre og stævner.