Sognepræster

Sognepræst (kirkebogsfører)
Jes Rønn Hansen
Øster Alle 1A, Strib
Tlf. 2237 7087, jrh@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib efter aftale
Mandag er fridag

Sognepræst
Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 3030 1531, blft@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib efter aftale
Fredag er fridag