Menighedsråds medlemmer og udvalg

Vejlby sogn:

Kenneth Hakala - tlf. 64402850
hakala@profibermail.dk

Freddie Rosenfeld - tlf. 64402350
info@rosenfeld.dk

Karen Margrethe Junge - tlf. 86966533
karenmjunge@gmail.com

Strib sogn:

Svend Aage Jensen (formand) - tlf. 64402030
saj.strib@mail.dk

Bente Nørgård-Sørensen (næstformand) - tlf. 64406686
vucbks@gmail.com

Marianne Lykke Larsen - tlf. 64402308
mla@profibermail.dk

Britta Jensine Bertelsen - tlf. 64401742
britta.bertelsen@jordstraaling.dk 

Hans Martin Hansen - tlf. 64415556
hmhansen@stribnet.dk

Søren Nørgård-Sørensen - tlf. 6440 6686
snorgardsorensen@gmail.com

Røjleskov sogn:

Lydia Kragh-Hansen - tlf. 64401958
lydiabent@profibermail.dk

Hans Graversen - tlf. 2066 1079
hansgraversen@me.com

Poster:

Formand Svend Aage Jensen

Næstformand Bente Nørgård-Sørensen

Kirkeværge Lydia Kragh-Hansen

Kasserer Hans Martin Hansen

Sekretær Jes Rønn Hansen

Kontaktperson Hans Graversen

Bygningssagkyndig Freddie Rosenfeld

Underskriftsberettiget Hans Martin Hansen

Regnskab Ole Sloth Nielsen v/ Gunvor Schmidt

Provstiets kalkningsudvalg Marianne Lykke Larsen

Ejendomsudvalget EU

Marianne Lykke Larsen (formand), Freddie Rosenfeld, Kenneth Hakala, Hans Martin Hansen, Bente Luise Toft

Aktivitetsudvalget AU

Karen Margrethe Junge (formand), Britta Bertelsen, Søren Nørgård-Sørensen, Hans Graversen, Jes Rønn Hansen, Kristine Nüchel (sognemedhjælper), Birgitte Skovmand (organist)

Forretningsudvalget FU

Svend Aage Jensen, Bente Nørgård-Sørensen, Marianne Lykke Larsen, Karen Margrethe Junge, Hans Martin Hansen, Bente Luise Toft

Personaleudvalget

Lydia Kragh-Hansen, Karen Margrethe Junge, Britta Bertelsen, Bente Nørgård-Sørensen, Svend Aage Jensen, Hans Graversen

Kirkebladsudvalget

Torben Iversen (ansv. red.), Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Kristine Nüchel

Trivselsudvalget

Hans Martin Hansen, Bente Nørgård-Sørensen, Lydia Kragh-Hansen, Britta Bertelsen, Søren Nørgård-Sørensen

Valgbestyrelse

Bente Nørgård-Sørensen (formand), Kenneth Hakala, Hans Graversen

Byggeudvalg 1 (nyt tag Vejlby kirke, toilet m.v. Røjleskov)

Kenneth Hakala, Marianne Lykke Larsen, Jes Rønn Hansen, Svend Aage Jensen