Menighedsråd har åndeligt medansvar ved at "vække, styrke og
lede et sundt kristeligt liv i Menigheden" (I.C.Christensen, 1912)