Kirkeblad udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat.

Bladets redaktion: Torben Iversen (ansv.), Bente Nørgård-Sørensen, Birgit Himmelstrup Albeck, Jes Rønn Hansen.

Redaktionen vurderer hvert enkelt indlæg i forhold til relevans og forbeholder sig ret til at redigere i indsendte materialer.

Materiale til kirkeblad sendes til:
Sognegården
Strib Landevej 1
5500 Middelfart
vsr_pastorat@mail.dk

Deadlines for indsendte materialer: 1. december, 1. marts, 1. juni og 1. september.

Kirkeblad uddeles til alle husstander i Vejlby, Strib og Røjleskov sogne.