Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd  inviterer hvert år på

SOGNEUDFLUGT

Sogneudflugten er en årligt tilbagevendende heldagsudflugt til spændende steder i landet.

Pris pr. deltager er 200 kr. (børn under 16 år gratis) - alt inkluderet.

Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel
(kirkemedarbejder@pastorat.dk eller sms 40 22 01 30)

Fugle og Fisk i Faaborg

Lørdag d. 25. maj kl. 8.00-17.30

Dagens program:

8:00 Afgang fra Strib Sognegård

Formiddagskaffe m. rundstykke ved Assens

10:00 Rundvisning i Brahetrolleborg Kirke

11:00 Tur til Brændegård Sø

12:30 Stjerneskud på Det Hvide Pakhus, Faaborg

14:00 Øhavscenter, rundtur med Jørn Rasmussen

15:30 Kaffe og kage på Skovlysten

17:30 Hjemkomst

Tilmelding senest den 5. maj