Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd  inviterer hvert år på

SOGNEUDFLUGT

Sogneudflugten er en årligt tilbagevendende heldagsudflugt til spændende steder i landet.
Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Nüchel
(vsr_pastorat@mail.dk eller 40 22 01 30)

Mariager og Hvidsten

Lørdag d. 2. juni kl. 8.00-18.00

Dagens program:

8:00 Afgang fra Strib Sognegård

Formiddagskaffe m. rundstykke ved Ejer Bavnehøj

10:30 Rundvisning i Mariager Kirke

12:00 Frokost og foredrag på Hvidsten kro

15:30 Røverhistorier og eftermiddagskaffe ved Knudsø

18:00 Hjemkomst

Pris pr. deltager er 200 kr. (børn under 16 år gratis) - alt inkluderet.

Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel
(kirkemedarbejder@pastorat.dk eller sms 40 22 01 30)
senest den 15. maj.