Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Der er fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

TRO OG …

Aktivitetsudvalg for Vejlby, Strib og Røjleskov sogne arrangerer en række spændende sogneaftner i Sognegården i Strib med overskriften ”Tro og …”. 


Efteråret 2023 er vi på en rejse gennem latter til alvor med emnet ”TRO OG HUMOR”.

Tirsdag den 19. september kl. 19.30

Hvis ikke man må gøre grin med Gud, er fanden løs!

v/ sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

Kristian Bøcker, Foto: Pia Enghild (foto: Pia Enghild)

Kristian Bøcker er til daglig er sognepræst i Jelling og er også manden bag ”Hyrdebrevet Søndag Morgen” – der skildrer kirkeligheden fra en lidt anden – satirisk og sjov vinkel – end vi måske er vant til. 

Denne aften giver Kristian Bøcker prøver fra Hyrdebrevets univers – med de fiktive, men genkendelige figurer: friskpræsten Heidi Mums, surpræsten Ejnar Knast og kirkeanalytikeren Myrna Mågensen. Undervejs kommer han også ind på spørgsmålet, om man må gøre grin med Gud, med det hellige og de hellige?

 

Tirsdag den 14. november kl. 19.30

Guds latter - og Jesu latter

v/ teolog, lektor og forfatter Benny Grey Schuster

Benny Grey Schuster (Foto: FUV)

Må man le i kirken? - Spørgsmålet er mindst lige så gammelt som en længst glemt sydtysk tradition for at bringe menigheden til højlydt latter påskemorgen.

I 1518 udkom et skrift af Basels senere reformator, Johannes Oecolampadius, hvori fænomenet påskelatter for første gang beskrives – og kraftigt kritiseres. Med udgangspunkt i det gamle skrift giver foredraget en kulturhistorisk fremstilling af påskelatteren som en kirkelig praksis i senmiddelalderen med fokus navnlig på fænomenets eftervirkning i de følgende århundreder, hvor katolikker og protestanter stredes voldsomt om dens legitimitet.

Skænderiet om påskelatteren vil endvidere blive indsat i en generel overvejelse om latterens rolle i kirke og samfund, i teologi og filosofi, hvor det forsøges påvist, hvordan den almene vurdering af latteren har ændret sig radikalt over forbløffende kort tid. Fra en nærmest ubrudt tradition for mistanke og forbud nyder latteren nu så stor anseelse, at den i teologien er gået fra at være fordømt som djævelsk til at blive lovprist som himmelsk.

 

Alle foredrag har fri entré, og menighedsrådet er vært ved kop kaffe. Der kan gives bidrag til kirkernes menighedspleje (bl.a. julehjælp).