Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Der er fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

 

Foredragsaften med Steen Skovgaard

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30 i Strib Sognegård

  Islam - Folkekirkens udfordring

v. biskop emer og phd. studerende Steen Skovsgaard

Den 23 januar 2020 vil Steen Skovsgaard holde foredrag i Strib Sognegård kl 19.30 om islam og kristendommen.

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn, v. Århus hvor ca. 2/3 var muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: ”De fremmede her I altid hos jer” og ”Kristendom og Islam” samt i bogen: ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?”. Steen Skovsgaard har desuden skrevet flere artikler og kronikker om aktuelle emner om mission og forholdet mellem islam og kristendom. September 2017 påbegyndte han et phD studium om dommedag i islam og kristendommen – en sammenlignende analyse af kristne og muslimske hjemmesider, med henblik på forståelsen af dommedag.

I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre for hvilke forskelle der er imellem kristendom og islam, herunder ikke mindst synet på dommedag.

Vel mødt!