Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Aktivitetsudvalg for Vejlby, Strib og Røjleskov sogne arrangerer en række spændende sogneaftner.

Hold øje med hjemmesiden i 2024 med nyt program.

Der er fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Bidrag til kirkernes menighedspleje (bl.a. julehjælp) via mobil pay 64446 er velkomne.