Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Der er fri entré, kaffe og kage 40 kr.

 

Foredragsaften med Kathrine Lilleør

Torsdag den 19 september 2019 kl. 19.30 i Strib Sognegård