Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Der er fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Foredragsaften med Kathrine Lilleør

Torsdag den 19 september 2019 kl. 19.30 i Strib Sognegård

 Frygt, tvivl, håb og kærlighed

Et collageforedrag om livet og døden, mænd og kvinder - og en lilje. 

Kathrine Lilleør er sognepræst i den tidligere lukningstruede Sankt Pouls i Nyboder. Hun er ph.d. på en afhandling om H.C.Andersens eventyr
og er landskendt for sit samfundsengagement og forfatterskab med titler som " Kvinde, hvorfor græder du " og " Tro mod tro".

 

Foredragsaften med Steen Skovgaard

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30 i Strib Sognegård

  Islams udfordring til Folkekirken