Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Der er fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

 

Foredragsaften med Steen Skovgaard

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30 i Strib Sognegård

  Islams udfordring til Folkekirken