Sogneaftner

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Der er fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Tro og …

Aktivitetsudvalg for Vejlby, Strib og Røjleskov sogne arrangerer en række spændende sogneaftner i Sognegården i Strib med overskriften ”Tro og …”. Efteråret 2022 byder vi på emnet ”TRO OG VIDEN”, hvor 3 professorer og foredragsholdere (Niels Christian Hvidt, Søren Holst og Peter Lodberg) giver input med deres vinkel på tro. Der venter os foredrag, der går i dybden og løfter vores interesse for det åndelige, sproglige og historiske.

Mandag den 28. november kl. 19.30

Tro versus Tro: Kristendommen i dialog og konflikt gennem 2000 år

v/ Peter Lodberg, professor MSO, dr.theol i missionsteologi og økumenisk teologi

Peter Lodberg(foto: Lars Kruse)

Kristendommen har gennem sin 2000-årige historie udviklet sig til at blive den største verdensreligion gennem møde og konfrontation med andre religioner. I vores tid konfronteres forskellige religioner og trosretninger som aldrig før. Tro er fortsat essentiel for menneskers liv, værdier og selvforståelse. Men hvad sker der, når tro møder tro i dag? Det vil professor Peter Lodberg fra Aarhus Universitet give et bud på ud fra sin nye bog: Tro versus tro. Kristendom i dialog og konflikt gennem 2000 år.
I vores samfund møder tro andre former for tro. I Danmark er der stort fokus på, hvad islams indflydelse betyder for vores kristne grundværdier, og dette er afsættet for Tro versus tro. Vi tror forskelligt og på noget forskelligt. Det kan enten berige eller skabe usikkerhed og modstand, når tro møder tro. Vi kan blive bange for, at en anden tro end vores egen vil rive tæppet væk under vores livsformer og traditioner.


Foråret 2023 skal vi i salmesangsverdenen med temaet ”TRO OG MUSIK” og i efteråret 2023 vil vi tage på en rejse gennem latter til alvor med emnet ”TRO OG HUMOR”.

Alle foredrag har fri entré, og menighedsrådet er vært ved kop kaffe. Der kan gives bidrag til kirkernes menighedspleje (bl.a. julehjælp).