Sogneaften

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Foredragsaften med Kathrine Lilleør

Torsdag den 19 september 2019 kl. 19.30 i Strib Sognegård

 Fri entré. Kaffe og kage 40 kr.