Sogneaften

Foredragsaftner med historier fra litteratur, bibel og hverdagsliv,
som kaster lys over menneskers grundlæggende vilkår, tro og livsforståelse.

Foredragsaften med Karen Rønn Hansen

CAMINOEN - EN REJSE I LIVET

Tirsdag den 11. september kl. 19.30 i Strib Sognegård

I samarbejde med KFUM&K Vestfyn

 

Sangaften med Povl Chr. Balslev

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Strib Sognegård
 
 
Foredragsaften med Kathrine Lilleør

Torsdag den 19 september 2019 kl. 19.30 i Strib Sognegård

 Fri entré. Kaffe og kage 40 kr.