Kirkebil
Når der ønskes kørsel til gudstjeneste i Vejlby, Strib eller Røjleskov kirker,
kan man ringe til TAXA tlf. 6441 4055 inden kl. 8.
Nævn det er kirkebilen, til hvilken kirke og tidspunktet for til– og returkørsel.

Efter et ønske fra sognet, kan man bruge kirkebilen til arrangementer (dagligstuen)
mod brugerbetaling på 20 kr. tur/retur pr. person.
Kørslen bestilles forud ved henvendelse til Sognemedhjælperen, 40220130 eller kirkemedarbejder@pastorat.dk

 

Sommerkaffe i Sognegården
Hver onsdag kl. 10-11 i juni og august måneder er der formiddagskaffe, samtaler og sang.
Alle er velkomne!
 

Juleblomst
En kærlig julehilsen til alle ældre over 70 i Røjleskov sogn.
 

Julehjælp
En kærlig julehilsen til alle familier i Vejlby, Strib og Røjleskov sogne,
som har brug for at gøre jul til en god familiefest. Kontakt gerne sognepræsterne.