Kirkekoncerter

Velkommen til musikarrangementer i Vejlby, Strib og Røjleskov Kirker!
Der er fri entré til alle koncerter og musikgudstjenester.

 

LANGFREDAGS PASSIONSMUSIK

Pergolesi ”STABAT MATER”
Langfredag den 7. april kl. 14.00 i Vejlby Kirke og kl. 16.00 i Røjleskov Kirke

Operasangerinder (foto: Goran James Djordjevic)

Sognepræst Bente Luise Toft læser Jesu lidelseshistorie vekslende med passionsmusik.
Operasangerinderne Anne Mette Balling og Estrid Molt Ipsen opfører sammen med organist og komponist Lasse Toft Eriksen 3 satser fra Pergolesis ”Stabat Mater”. Der venter os en hjertegribende musikalsk oplevelse.

 

SOMMERKONCERT

Lille MUKO
Lørdag den 3. juni kl. 17.00 i Røjleskov Kirke

Lille MUKO koncertkor(Foto: Ottillie Landmark Rasmussen)

Universitetskoret Lille MUKO har siden 1967 hørt til blandt eliten af danske kor.
Det sjove navn er en sammentrækning af MUsikstuderendes KOr, og koret består af nuværende og tidligere musikstuderende, samt andre kvalificerede sangere.
Lille MUKOs varemærke er den lyriske og inderlige fortolkning af danske sange og salmer. Desuden har den romantiske kormusik og helt ny kormusik høj prioritet for koret, der ofte har medvirket ved uropførelser af danske komponisters værker.
Lille MUKO har opført mange af de største kor- og orkesterværker i samarbejde med professionelle danske orkestre, og siden stiftelsen har koret deltaget i et væld af konkurrencer og turnéer verden rundt, hvorfra det har hjemhentet flere anerkendte priser. Koret sammenstiler gerne meget varierede koncertprogrammer med musik af forskellig karakter – altid med levering af en vedkommende koncertoplevelse på et højt musikalsk niveau.
Korets dirigent er Ole Faurschou.