Kirkekoncerter

Velkommen til musikarrangementer i Vejlby, Strib og Røjleskov Kirker!
Der er fri entré til alle koncerter og musikgudstjenester.

EFTERÅRSKONCERT

KRISTI LIV

- Willy Egmose oratorium

Søndag den 10. oktober 2021 kl. 19.30 i Vejlby kirke

Willy Egmoses smukke musik i et nutidigt og lettilgængeligt rytmisk tonesprog, med tekster af Lars Busk Sørensen.
Oratoriet  er bygget op over 9 tekster, svarende til hver scene i Emil Noldes store alterbillede i museet i Sebüll, Sydslesvig.

Vor Frelsers Kirkekor og Vor Frelsers Koncertkor.
Willy Egmose trio: Willy Egmose, klaver, Jeppe Smith Olsen, kontrabas, Chr. Leth, slagtøj.

Anette Mouritsen, sopran, 
Simon Mott Madsen, tenor.
Dir. Erik Linow