Børnekoret

Børnekoret øver hver onsdag fra 15.30 - 16.30 i Sognegården

Vores børnekor deltager i søndagsgudstjenester én gang om måneden og ved kirkens højtider. Koret synger også jule- og forårskoncerter. Derudover deltager vi i korstævner på Fyn.

I 2021-2022: For elever fra 3. klasse er der Børnekorstævne i Dyrup kirke d.6.nov.; For elever i 1.-2. klasse er der Spirekorstævne i Skt. Hans kirke d.29.januar 2022. Vi skal også medvirker til julearrangement ”Pyrus - Alletiders jul” med Odense Symfoniorkester i december.

Formålet for kirkens børnekor er at børnene skal understøtte menighedens sang ved gudstjenesterne i kirken. Derfor deltager korsangerne min. 1 gang om måneden i gudstjenesterne og derfor øver vi os hele tiden på at lære en masse salmer at kende og på at synge kraftigt nok i kirken, så menigheden kan høre og forstå, hvad vi synger. Vi øver os også lidt i at synge 2-stemmigt og få kirkens liturgi helt på plads.

Som sanger i børnekoret bliver man ansat i kirken og får lidt løn til hver gudstjeneste. Det gør man enten efter deltagelse i korskolen eller at have gået til børnekor i 3 mdr.

Børnekoret optager nye sangere fra 2.-5.klasse.

 

Mvh. Helle Sørensen

Organist i Vejlby-Strib-Røjleskov kirker,

hds@pastorat.dk – tlf. 30259053