Børnekoret

Børnekoret øver hver onsdag fra 14.15 - 15.30 i Sognegården

Starttidspunktet for selve øvningen kan variere alt efter hvornår korbørnene får fri fra skole.
Vi har således tradition for, at det er muligt at komme til Sognegården lige efter skole både hvis man har fri kl. 14.00 og senere, hvis man har fri kl. 15.00. Muligvis øver vi i mindre hold.

Formålet for kirkens børnekor er at børnene skal understøtte menighedens sang ved gudstjenesterne i kirken. Derfor deltager korsangerne min. 1 gang om måneden i gudstjenesterne og derfor øver vi os hele tiden på at lære en masse salmer at kende og på at synge kraftigt nok i kirken, så menigheden kan høre og forstå, hvad vi synger. Vi øver os også lidt i at synge 2-stemmigt og få kirkens liturgi helt på plads.

I den kommende sæson bliver forholdende en smule anderledes, da vi ikke véd hvornår vi kan få lov til at synge ved gudstjenester igen, samt deltage ved forskellige korstævner, holde julekoncert o.l. Alt sammen pga. Covid-19 risikoen, som vi selvfølgelig er nødt til at tage alvorlig. MEN: Det skal ikke forhindre os i at øve og lære en masse nye gode sange.

Som sanger i børnekoret bliver man ansat i kirken og får lidt løn til hver gudstjeneste. Det gør man enten efter deltagelse i korskolen eller at have gået til børnekor i 3 mdr.

Børnekoret optager nye sangere fra 2.-5.klasse.

 

Mvh. Helle Sørensen

Organist i Vejlby-Strib-Røjleskov kirker,

hds@pastorat.dk – tlf. 30259053