Børnekoret

Børnekoret synger til gudstjenester 1-2 gange om måneden.

Børnekoret øver hver onsdag fra 14.15 - 15.15 i Strib Sognegård.

Det er muligt at komme til Sognegården lige efter skole, hvis man har fri kl. 14.00 og
det er muligt at komme til børnekor kl. 15.00, hvis man først har fri kl. 15.00.

Vi øver os bl.a. i at synge kraftigt nok i kirken, så menigheden kan høre og forstå, hvad vi synger. Vi øver os også lidt i at synge 2-stemmigt og få kirkens liturgi helt på plads. Vi har også tradition for at deltage til et kirkekorstævne på Fyn en gang om året.

Sagt med andre ord:
I børnekoret øver vi os indtil vi er så gode, at vi kan fortsætte i motetkoret!

Som sanger i børnekoret bliver man ansat i kirken og får lidt løn til hver gudstjeneste. Det gør man enten efter deltagelse i korskolen eller at have gået til børnekor i 3 mdr.

Børnekoret optager nye sangere fra 3.-5.klasse.

Mvh. Helle Sørensen

Organist i Vejlby-Strib-Røjleskov kirker,

hds@pastorat.dk – tlf. 30259053