Babysalmesang

Babysalmesang er for forældre med babyer i alderen ca. 2-12 måneder.

Torsdage kl. 9.45 - 10.15 i Strib kirke

Efterårshold fra den 19. august til den 25. november 2021
Forårshold fra den 20. januar til den 7. april 2022
Sommerhold fra den 5.maj til den 23. juni 2022

Et musikalsk samvær i kirkerummet for mor eller far og det lille barn.

Baby salmesang er en god, rolig og meditativ oplevelse for
små børn og deres forældre. Kirkerummet og kirkeorgelet
leverer i samspil positive oplevelser til alle sanser.

Sognemedhjælper Kristine Z.Nüchel leder forløbet.
Kirkerum med orgelspil ved organist Birgitte Skovmand og fælles salmesang
åbner sanserne og giver en særlig oplevelse af fred og glæde for små børn og deres forældre.
Efter sangen i kirken er der mulighed for samvær i Sognegården.

Tilmelding: Kristine Z. Nüchel, sms 40 22 01 30 eller kirkemedarbejder@pastorat.dk