Velkommen

Salmesangsarrangement

Torsdag d. 2. november kl. 16.00 i Strib Kirke

"Luther i ord og toner"
med sognepræst Jes Rønn Hansen, organist Birgitte Skovmand og Motetkoret.

 

Arrangementer