Velkommen

Menighedsrådsvalg 2020

Kontakt sognepræster med hensyn til dåb, bisættelser, begravelser, vielser og samtaler:
Jes Rønn Hansen, 22 37 70 87, jrh@km.dk
Bente Luise Toft, 30 30 15 31, blft@km.dk

Gudstjenester, arrangementer og undervisning
Det er igen åbent for gudstjenester og arrangementer i vores tre kirker og sognegården. Og vi glæder os til det.
Der er dog pladsbegrænsning både i kirkerne og sognegården: 20 pladser i Strib og Røjleskov kirker, 42 i Vejlby kirke, 27 i Sognegården.

Se gældende gudstjenesteplan

Tilmelding til aktiviteter
Babysalmesang (20.aug.-8.okt.) torsdage kl.9 i Strib kirke. Tilmelding: Kristine Nüchel på sms 4022 0130

Korskole (8-10 år) tirsdage 14-15 i Sognegården. Opstart den 1. september. Tilmelding: Helle Sørensen på mail hds@pastorat.dk

Juniorkonfirmander (3.årgang) torsdage 14.15-15.30 i Strib kirke og sognegård. Opstart den 3. september. Tilmelding: Helle Sørensen på mail hds@pastorat.dk


Opdateringer og kirkehilsner -  FaceBook side "Vejlby-Strib-Røjleskov kirker".
Videohilsner fra sognepræster - YouTube kanal "vsr pastorat"

Morgenbøn: v/ Bente Luise Toft 

Aftenbøn: v/ Bente Luise Toft 

Arrangementer