Velkommen

Kontakt sognepræster med hensyn til dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser, begravelser og samtaler:
Jes Rønn Hansen, 22 37 70 87, jrh@km.dk
Bente Luise Toft, 30 30 15 31blft@km.dk


SANGAFTEN
"Sang i Sognegården"
Onsdag den 27. september kl. 19.00 

Sangaften fyldt med sange og salmer fra Højskolesangbog og hyggeligt samvær.
Velkommen!


Stillestund i Strib Kirke: Onsdage i lige uger (fra oktober til marts) mellem kl. 16.00 og 18.00 er kirken åben.
Det er en god mulighed for at få pusterum i kirkerummet med stille musik i baggrundet og tænde et lys.

Bibelmarathon: Tag en bibel med eller lån én i Sognegården. Vi læser efter den autoriserede 1992-oversættelse.
Læseplan: 20. sept.: Ezekiels Bog og Jakobs Bog; 18. okt.: 12 Profetbøger og Peters Første Brev; 15. nov.: Salmernes Bog 1-106 og Peters Andet Brev; 13. dec.: Salmernes Bog 107-150, Jobs Bog og Johannes' Første Brev.
Alle aftner fra kl.19-21 i Sognegården i Strib.
Tilmelding til Jes Rønn Hansen, 22 37 70 87.

Nyheder: FaceBook side "Vejlby-Strib-Røjleskov kirker"

Videohilsner: YouTube kanal "vsr pastorat"

Morgenbøn: v/ sognepræst Bente Luise Toft 

Aftenbøn: v/ sognepræst Bente Luise Toft 

Arrangementer