Velkommen

Kontakt sognepræster med hensyn til dåb, bisættelser, begravelser, vielser og samtaler:
Jes Rønn Hansen, 22 37 70 87, jrh@km.dk
Bente Luise Toft, 30 30 15 31, blft@km.dk

Søndagshilsen fra sognepræsten:

Mariæ Bebudelse:
Læs søndagens læsning og salmer
Se video fra Vejlby kirke

Morgenbøn:
Se video fra Strib kirke
Musik: DDS 736 "Den mørke nat forgangen er" og Tillægget 100 Salmer nr. 804 "Det sused´ af vinger"

Midfaste:
Læs søndagens hilsen, bøn og velsignelse
Se video fra Røjleskov kirke
Salme DDS 45. Jeg går i fare hvor jeg går


3.s.i.fasten: 
Læs søndagens hilsen, bøn og velsignelse
Se video fra Strib kirke
Salme DDS 36. Befal du dine veje

Gudstjenester, arrangementer og undervisning er AFLYST 
Gudstjenester i vore tre kirker og undervisning/ aktiviteter/ arrangementer i Sognegården er AFLYST indtil og med 2.påskedag.

Læs opdateringer på FaceBook "Vejlby-Strib-Røjleskov kirker" og hjemmesiden.
Alle video-hilsner kan man se på YouTube ved at abonnere på "vsr pastorat".

Årets KONFIRMATIONER 
Datoer for gudstjenesterne er flyttet:
8. maj er flyttet til lørdag den 6. juni kl. 10.30 i Vejlby Kirke Konfirmandnavne
9. maj er flyttet til lørdag den 20. juni kl. 10.30 i Vejlby Kirke Konfirmandnavne
10. maj er flyttet til lørdag den 13. juni kl. 10.30 i Vejlby Kirke Konfirmandnavne
25. april er flyttet til lørdag den 15. august kl. 10.30 i Vejlby Kirke Konfirmandnavne

Arrangementer