Velkommen

Fastelavn i Vejlby Kirke

Familiegudstjeneste den 3. marts kl. 14.00

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i præstegården.
Kirkernes Børnekor og FDF Vejlby-Strib medvirker. Alle er velkomne og må gerne komme udklædt!

 

Onsdagskirken i Strib Kirke

Onsdag den 6. marts kl. 17-19

"Poplicks" medvirker til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Sognegården. Tilmelding til spisning: blft@km.dk

 

Foredragsaften i Sognegården i Strib

Mandag den 11. marts kl. 19.00

"Elsk ensomheden væk" ved Dan K. Månson, teolog og sjælesørger.

 

Arrangementer